back to top

Modellen

Wind turbineFilters

Complementair aan onze HVLS, verbeteren onze ‘wind turbine‘ de kwaliteit van de lucht in de omgeving waar ze geïnstalleerd zijn. Ze verminderen het luchttemperatuur tot 6°C, verminderen de vochtigheidsgraad en beperken de geur.

Filters verwijderen

Gemotoriseerde versie van Hurricane turbine. Geschikt voor afvoer van warme lucht, damp […]