back to top

Referenties

Process (ventilatoren)

Secteur:Staalindustrie
Land:Belgïe
Type:Centrifugale ventilator MVE-PQ 90 ex.4 LG90°, met 37kW 4P 400/660V motor. Behuizing in PVC en waaier in ebonite. Gebruik met frequentieregelaar. Toepassing :  : Aanzuig van beitsdampen voor RVS platen
Werkingspunt:20.000 m³/h @ 3.560 Pa stat
Secteur:Milieu (studie bureel)
Land:Belgïe
Type:Ventilateur en matériau synthétique MVE-PR-ATX 804 T 30kW RD270°. Construction ATEX zone 1 gaz, volute en PE-el, turbine en acier inox. Moteur ATEX II2G IIB T4 30kW 4P 400/690V avec sondes PTC.
Werkingspunt:30.000 m³/h @ 1.800 Pa
Secteur:Productie van landbouw producten (zaden, herbiciden,..)
Land:Belgïe
Type:Hoge druk centrifugale ventilator MEV-APE-ATX 561/A T SS316 PTC. ATEX opbouw zone 1 gas EX II2G. Volledig in RVS staal 316, 100% luchtdicht. Speciale EEx d IIC T4 motor 2,2kW 2P 400/690V met PTC sondes.
Werkingspunt:400 m³/h @ 5.000 Pa @ aanzuig