back to top

Toepassingen

Filters verwijderen

Centrifugale ventilator met radiale waaier, in aluminium, met directe aandrijving. Gebruikt voor […]

Hoge druk centrifugale ventilator met achterovergebogen schoepen, directe- of riem aandrijving. Voor […]

Hoge druk centrifugale ventilator met achterovergebogen schoepen, directe- of riem aandrijving. For […]

Gemiddelde en hoge druk centrifugale ventilator, directe aandrijving. Voor aanzuig van zeer […]

Gelijk aan MEV-AP, maar met hoge rendement waaier met achterovergebogen schoepen, directe […]

Zeer hoge druk centrifugale ventilator, met hoge rendement achterovergebogen schoepen, dubbeltrap ventilator, […]

Hoge druk centrifugale ventilator met achterovergebogen schoepen, directe- of riem aandrijving. ATEX […]

Centrifugale ventilator met overgebogenschoepen voor hoge druk. Directe aandrijving. Voor stoffige lucht […]

Zeer hoge druk centrifugale ventilator, met hoge rendement achterovergebogen schoepen, dubbeltrap ventilator. […]

Hoge druk centrifugale ventilator met waaier met achterovergebogen schoepen voor debieten tot […]